mlz-uvex-2023

2022 www.mlz.sk

Stefan Wehner Martin Leusmann Stefan Brück (CEO) protecting people – naša misia uvex chráni ľudí a planétu Vážené dámy a vážení páni, vážení zákazníci, naša misia protecting people je aktuálnejšia než kedykoľvek predtým! Náš záväzok chrániť ľudí zahŕňa aj našu zodpovednosť voči spoločnosti a životnému prostrediu. Pre nás, ako rodinnú spoločnosť, je udržateľnosť našich myšlienok a činov v popredí už celé roky. V oblasti ekológie, ekonomiky a sociálnych vecí sme si stanovili ambiciózne ciele. Intenzívne pracujeme na zvyšovaní energetickej účinnosti v našich závodoch a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa v blízkej budúcnosti stali CO2 neutrálnymi.Kombinujeme vysoké kvalitatívne štandardy pre naše výrobky s vývojom konceptov recyklácie a používaním biologických materiálov. Dlhá životnosť a dlhá trvanlivosť našich výrobkov pomáha predchádzať tvorbe odpadu a šetrí zdroje. V rámci hesla protecting planet predstavujeme po prvýkrát kompletný produktový systém ekologických výrobkov. Okrem toho sa už dnes zaoberáme otázkami budúceho cyklického hospodárstva a aj tu v strednodobom horizonte ponúkneme inovatívne riešenia. Koncept udržateľnosti presadzujeme komplexne: Okrem nových obalov, ktoré sú prevažne bez plastov, je aj tento katalóg vyrobený zo 100-percentne recyklovaného papiera, ktorý bol ocenený ekologickou pečaťou Blue Angel. Každý deň pracujeme na tom, aby sme vás inšpirovali našimi inovatívnymi výrobkami a službami a ponúkli vám maximálnu možnú bezpečnosť na pracovisku. Chceme byť aj naďalej vašim kompetentným a dôveryhodným partnerom vo všetkých otázkach týkajúcich sa bezpečnosti vašich zamestnancov a spolu s vami by sme chceli prevziať zodpovednosť za ľudí a planétu. Obchodné vedenie spoločnosti UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG Stefan Brück (CEO) Stefan Wehner Martin Leusmann www.mlz.sk

3 poskytovateľ systému udržateľných značiek s medzinárodnými skúsenosťami v oblasti výroby. Disponujeme nadnárodnou sieťou vysokokvalifikovaných strategických partnerov v oblasti dodávateľských zdrojov aj v oblasti predaja s cieľom pokryť najrozmanitejšie požiadavky trhu a zákazníkov celým naším portfóliom výrobkov a služieb. Zaviazali sme sa k dlhodobému rastu neutrálnemu z hľadiska emisií CO2 a vyvíjame koncepty výrobkov a služieb založené na princípe „cyklického hospodárstva“. Digitálna transformácia podporuje naše existujúce kľúčové kompetencie, vytvára pridanú úžitkovú hodnotu pre zákazníkov, umožňuje vývoj nových obchodných modelov a prispieva k zaisteniu doterajších a budúcich hospodárskych úspechov. Metódy orientované na budúcnosť, digitálne nástroje a procesy zlepšujú spoluprácu so zamestnancami, zákazníkmi a dodávateľmi/partnermi. Inovácia Pri vývoji, výrobe a predaji výrobkov na ochranu a podporu pri práci, ktoré spĺňajú tie najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a inováciu, zohľadňujeme očakávania našich zákazníkov a využívame inovatívne výrobné techniky a prevádzkové metodiky. V rámci našej širokej servisnej koncepcie sa snažíme ponúkať merateľnú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov na celom svete. Protecting people Stredobodom všetkého nášho snaženia je človek. Ochrana a podpora ľudí v pracovnom a profesionálnom prostredí je náš podnikový cieľ, ku ktorému sa hrdo hlásime. Našim zamestnanom ponúkame profesionálne možnosti rozvoja a kariérneho rastu v podniku s medzinárodnou pôsobnosťou a čoraz väčším dôrazom na digitálne služby. Kvalita Z pozície výrobcu kladieme na kvalitu našich výrobkov a služieb mimoriadne vysoké nároky. Slogan „Made in uvex“ chápeme ako prísľub kvality, ktorý dávame zákazníkom a na ktorý sa môžu vždy spoľahnúť. Naším cieľom je dosiahnutie optimálnej rovnováhy medzi hospodárskou, ekologickou a spoločenskou angažovanosťou. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sme pre naše výrobné prevádzky a výrobky stanovili náročné kritériá, ktoré sa vzťahujú aj na všetkých partnerov v rámci našej siete. Značka Značka uvex je naša budúcnosť. Robíme všetko pre to, aby sa naši zákazníci, dodávatelia a zamestnanci neustále presviedčali o našom záväzku dodržiavania definovaných hodnôt značky (uvex safety a uvex sports) a aby na sile značky budovali svoje vlastné úspechy. Náš cieľ je stupeň víťazov. Spoločnosť uvex je inovatívny www.mlz.sk

4 protectingplanet Značka udržateľnosti spoločnosti uvex: prísľub pre ľudí a životné prostredie Chránime ľudí pri práci, pri športe a vo voľnom čase – a to už od roku 1926. Našou misiou je protecting people. protecting planet je dôslednýmpokračovaním tejto úlohy, pokiaľ ide o zodpovedné zaobchádzanie s ľuďmi, spoločnosťou a prírodou. S protecting planet sme vytvorili značku, ktorá ponúka maximálnu transparentnosť a informácie o našej činnosti v oblasti udržateľnosti: Od výrobkov šetriacich zdroje cez inovatívne opatrenia v našich vlastných závodoch až po sociálnu angažovanosť a sociálne projekty. Michael Winter, spoločník vo funkcii konateľa skupiny uvex „ “ www.mlz.sk

5 by using environmentallyfriendly packaging by using bio-based material by reducing CO2 emissions by creating durable products protecting people je misiou všetkých značiek skupiny uvex. Cieľom je ponúknuť ľuďom presne také výrobky a ochranu, aké potrebujú. Spoločnosť uvex definuje „ochranu“ nielen z hľadiska fyzickej integrity, ale odkazuje aj na komplexné prostredie v sociálnom, ekologickom a ekonomickom kontexte. Zo značky protecting people sme preto vyvinuli náš vlastný prísľub k ochrane spoločnosti a životného prostredia v podobe celoskupinového konceptu pod názvom protecting planet. Táto filozofia sa prejavuje zvnútra v najrozličnejších obchodných divíziách skupiny uvex a je integrovaná do všetkých procesov – pretože len tak je možné dôveryhodne komunikovať prísľub väčšej udržateľnosti celému svetu. Preto spoločnosť uvex komplexne kontroluje, vyhodnocuje a optimalizuje všetky kroky v reťazci tvorby hodnôt, na konci ktorého je čo najviac udržateľný výrobok. Príklady novej značky protecting planet: Spoločnosť uvex znižuje svoje vlastné emisie CO2 na rôznych úrovniach. Skupina uvex v Nemecku využíva výlučne ekologickú elektrinu a ekologický plyn. Inovatívne výrobky a služby pre svetový trh sa vyrábajú vo vlastných závodoch spoločnosti, mnohé z nich v Nemecku a Európe. To zaručuje vysokú kvalitu na jednej strane a na strane druhej sa spoločnosť uvex spolieha na krátke prepravné trasy. Vďaka pravidelným aktivitám v oblasti udržateľnosti vo svojich výrobných závodoch skupina uvex významne prispieva k znižovaniu svojej ekologickej stopy. Spoločnosť uvex vidí budúcnosť v rastlinných a biologických materiáloch. Preto sa už v súčasnosti v rôznych výrobkoch používajú polyetylény HDPE na biologickej báze (High Density Polyethylen) vyrobené z cukrovej trstiny, látky Lavalan (lisovaná vlna), látky Prolan (lisovaná bavorská ovčia vlna), PU peny na báze repkového oleja, bambusových vlákien a polyamidov na biologickej báze vyrobených z ricínového oleja. Spoločnosť uvex sa vyznačuje merateľne vyššou kvalitou výrobkov v porovnaní s konkurenciou. Príkladom sú inovatívne povlaky okuliarov. Vďaka dlhej životnosti a dlhej trvanlivosti sa nové výrobky musia kupovať menej často. To nielenže šetrí peniaze z dlhodobého hľadiska, ale šetrí aj cenné zdroje a vytvára menej odpadu. Obaly šetrné k životnému prostrediu sú súčasťou stratégie udržateľnosti skupiny uvex. Používajú sa klimaticky neutrálne a 100 % recyklovateľné obaly, niekedy dokonca rastlinné, vo forme lepenky z trávy. Trávny a kamenný papier, ako aj recyklované obalové fólie a tašky vyrobené z obnoviteľných surovín, ako je Tencel, sú ďalšími príkladmi. Značku udržateľnosti protecting planet spoločnosti uvex na ochranu planéty nájdete na výrobkoch a ich obaloch, ako aj napríklad vo veľtržných stánkoch alebo v katalógoch skupiny uvex. Spoločnosť uvex chce týmto spôsobom nielen zdôrazniť svoje vlastné angažovanie sa v týchto oblastiach udržateľnosti a preukázať plnenie prísľubu, ale tiež zvýšiť povedomie o ekologickom a sociálnom hospodárení a ďalej podporovať pozitívny vývoj. www.mlz.sk

6 uvex profisystem construction Výzvy v stavebnom priemysle sú rôznorodé: od prípravných prác na stavenisku cez výškové a podzemné stavebné práce až po inštalačné práce na stavbách a úpravy interiéru. Pritom je dôležitá dokonalá súhra jednotlivých remeselných odvetví – rovnako ako dokonalá kombinácia ochranných pracovných prostriedkov. Spoločnosť uvex vyvinula a vybrala pre stavebný priemysel viac ako 150 inovatívnych OOPP, ktoré spĺňajú mimoriadne požiadavky stavebného priemyslu. Sortiment uvex profisystem construction zahŕňa výrobky pre 12 remeselných odvetví, takže optimálne pokrýva všetky oblasti použitia a poskytuje používateľom maximálnu mieru bezpečnosti, funkčnosti a komfortu nosenia. www.mlz.sk

7 Všetky výrobky označené týmto symbolom sa hodia predovšetkým na použitie v stavebnom priemysle. Profesionálna ochrana pre profesionálov v oblasti stavebníctva Mimoriadne intenzívny hluk? Nebezpečný úlet iskier? Škodlivé staré materiály? Spoločnosť uvex má vhodné riešenie na každé použitie – a poskytuje profesionálnu ochranu od hlavy po päty. Odborníci v oblasti bezpečnosti práce zo spoločnosti uvex presne poznajú požiadavky stavebného priemyslu, takže dokážu kompetentne poradiť pri výbere správnych OOP. www.mlz.sk

8 Mobilita a bezpečnosť S priekopníckou ochranou pri práci od spoločnosti uvex Automobilový priemysel je jedným z najdôležitejších hospodárskych odvetví v Európe. Spoločnosť uvex ponúka vysoko kvalitné a inovatívne riešenia na ochranu pri práci od hlavy až po päty: Prostredníctvom našich OOP už chránime viac ako 1 milión zamestnancov v automobilovom priemysle na celom svete. uvex ako spoľahlivý prémiový partner • desaťročia skúseností v automobilovom priemysle • spolupráca v oblasti výskumu a vývoja (budúce projekty/spoločný vývoj) • podpora laboratórií (nástroj Chemical Expert System – CES) • profesionálna podpora na mieste (napr. inšpekcie na pracovisku) Profesionálne priemyselné riešenia Spoločnosť uvex ponúka výrobky a služby pre OOP pre automobilový priemysel. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom rozsiahlom sortimente, jednoducho naskenujte QR kód! Predaj a služby Elektromobilita Výroba www.mlz.sk

9 Vybavený pre mobilnú budúcnosť Bezpečná elektromobilita s riešeniami OOP od spoločnosti uvex Téma elektromobility je jednou z ústredných tém v rámci automobilového priemyslu. Spoločnosť uvex ponúka špeciálne riešenia na ochranu pri práci, napríklad pre výrobu vysokovýkonných batérií, s cieľom spoľahlivo ochrániť výrobný tímpred nebezpečenstvom vysokého napätia alebo rušivých svetelných oblúkov pri ich každodennej práci. Naši experti sú tu pre vás Chcete sa dozvedieť viac o riešeniach spoločnosti uvex na ochranu pri práci pre automobilový priemysel? Jednoducho kontaktujte náš tím expertov pomocou QR kódu! Spoľahlivá ochrana pri práci so spoločnosťou uvex • komplexné riešenia pre oblasť vysokého napätia a pracoviská ESD • atraktívny dizajn OOP s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu • permanentná komunikácia so zákazníkmi pri vývoji individuálnych riešení OOP www.mlz.sk

10 Pandémia koronavírusu a jej vplyv na spoločnosť uvex Na základe odporúčaní Inštitútu Roberta Kocha sme vyvinuli vhodné výrobky na utlmenie pandémie a čoraz častejšie ponúkané existujúce výrobky z nášho portfólia: Uzavreté okuliare uvex Odporúčanie pre najlepšiu možnú ochranu očí pred vírusmi: • uzavreté okuliare s označením rámu aspoň 3 (kvapaliny/kvapky/ striekance) • ešte lepšie s označením 4 (prach, veľkosť > 5) a/alebo 5 (plyny a jemný prach, veľkosť < 5). Uzavreté okuliare uvex nájdete na strane 58. Kombinézy uvex Najmä v zdravotníckom a farmaceutickom sektore si zamestnanci musia chrániť celé telo. Preto je ochrana celého tela mimoriadne dôležitá. Množstvo jednorazových kombinéz uvex spĺňa normu DIN EN 14126 a tým aj požiadavky na výkonnosť voči nositeľom nákazy. Kombinézy uvex nájdete na strane 168. #gemeinsamprotectingpeople Masky na ochranu dýchacích orgánov uvex silv-Air • stupne ochrany FFP1, FFP2, FFP3 • prvotriedny komfort pri nosení • nízky odpor pri dýchaní • zabezpečené dodávky prostredníctvom rozšírenia kapacít a dlhodobých dodávateľských zmlúv s partnermi spoločnosti uvex Masky na ochranu dýchacích ciest uvex silv-Air nájdete na strane 150. Okuliare so straničkami uvex s maskou na ústa a nos • navrhnuté pre hygienické koncepcie v priemysle • súprava okuliarov so straničkami uvex pheos a masky ​na ústa a nos, ktorá je výsledkom nášho vývoja • masku s dvojitým prešitím je možné použiť ako praktické vrecko na ochranné okuliare www.mlz.sk

11 Hygienické ochranné rukavice uvex vyrobené v Nemecku s dôrazom na švajčiarsku technológiu Ochranné rukavice uvex phynomic silv-air a uvex phynomic silv-air grip: • minimalizujú riziko kontaktnej infekcie z predmetov do piatich minút • revolučná textilná technológia HEIQ VIROBLOCK od CHT zabraňuje šíreniu baktérií a vírusov a inaktivuje až 99,9 % mikroorganizmov¹ • zvýšená priľnavosť v suchom prostredí vďaka priehľadným mikro nopkám na hlavných kontaktných miestach ochranných rukavíc uvex phynomic silv-air grip Hygienický koncept spoločnosti uvex V súlade s našou hlavnou zásadou #gemeinsamprotectingpeople boli v spoločnosti uvex interne nastavené rozsiahle bezpečnostné opatrenia, pomocou ktorých umožňujeme zamestnancom pracovať bezpečne a zdravo doma, ako aj vo firme. Krízový štáb Aby bolo možné neustále a profesionálne hodnotiť situáciu v súvislosti s COVID-19, spoločnosť uvex zriadila krízový štáb zložený z členov zo všetkých divízií spoločnosti. Digitálne informácie uvex intranet poskytuje náš interný hygienický koncept, informačné videá a dôležité tipy týkajúce sa zdravia. Zriadili sme tiež linku dôvery pre našich zamestnancov a ich príbuzných. Mobilná práca Spoločnosť uvex vybavila domáce pracoviská potrebným hardvérom a ďalej vyvíjala zodpovedajúce digitálne nástroje. Možnosť pracovať z domu má byť v budúcnosti pevnou súčasťou pracovného modelu spoločnosti uvex. Responsible Care Stanice na meranie horúčky boli nainštalované pri všetkých vchodoch do našich prevádzok a všade sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky. Okrem toho sa zvýšil interval čistenia priestorov. Každý zamestnanec navyše dostal súpravu jednorazových a opakovane použiteľných masiek. www.mlz.sk

12 Digitálne procesy objednávania (e-procurement) zjednodušujú nákup, šetria čas a znižujú náklady. Využite e-procurement so spoločnosťou uvex: • prostredníctvom softvéru pre elektronické obstarávanie, napr. SAP Ariba alebo Onventis • prostredníctvom elektronických trhovísk ako sú Mercateo a Simple System • prostredníctvom priameho pripojenia k systémom ERP ako sú SAP a Navision • alebo jednoducho prostredníctvom online obchodu spoločnosti uvex Elektronické obstarávanie so spoločnosťou uvex Rýchlejšie spracovanie. Nižšie náklady. Dodáme vám elektronické katalógy Staticky: • BMEcat 1.2 • BMEcat 2005 • Ariba cif-cat • Coupa csv-cat • eCat csv • Ariba xlsx-cat Dynamicky: • OCI • Punchout Level 1 & 2 Dostávajte všetky správy prostredníctvom EDI • objednávky • potvrdenie objednávky • oznámenia o odoslaní • faktúra Cez všetky komunikačné kanály EDI • SMTP • HTTPS • HTTP • FTP • SFTP • OFTP • X.400 Vo všetkých bežných formátoch správ EDI • EDIFACT • OpenTRANS • xCML • IDOC • XML • CSV • VDA • xCBL • ASCII Doplňujúce informácie získate na stránke uvex-safety.com/e-procurement (alebo naskenovaním QR kódu). Rýchly prístup k portfóliu výrobkov Jednoduchá integrácia katalógu uvex Ekologické obstarávanie Znižovanie transakčných nákladov Vysoká transparentnosť Vaše výhody www.mlz.sk

13 Digitálne riešenia sa vyplácajú Pre váš úspech v elektronickom obchode Spoločnosť uvex ponúka optimálne riešenia pre vaše digitálne predajné kanály. Využite naše rozsiahle elektronické služby: Doplňujúce informácie získate na stránke uvex-safety.com/dealer-service (alebo naskenovaním QR kódu). Elektronický katalóg uvex Elektronická výmena údajov Informácie o výrobku v 7 jazykoch Loadbee PremiumMarken Content Informácie o zásobách/dostupnosti Mediálna databáza Commerce Connector Vyhľadávač predajcov uvex www.mlz.sk

14 Vynikajúce. V oblasti inovácií aj dizajnu. Značka uvex sa teší vynikajúcemu renomé na celom svete. Prvotriednu kvalitu dosvedčujú početné ocenenia na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ako jedna z najinovatívnejších spoločností strednej veľkosti pôsobiacich v Nemecku bola spoločnosť uvex hneď niekoľkokrát ocenená pečaťou kvality TOP 100. Ochranné okuliare uvex pheos cx2 získali v roku 2018 ocenenie German Innovation Award – toto ocenenie za inováciu sa zameriava na pozitívny prínos ocenených výrobkov z hľadiska budúcnosti človeka. Renomované ocenenia za dizajn ako napríklad German Design Award, red dot design award alebo iF product design award v prípade výrobkov uvex potvrdzujú, že maximálna funkčnosť môže zároveň aj dobre vyzerať. Vydavateľstvo Deutsche Standards udelilo spoločnosti uvex titul značka storočia – a toto ocenenie získali okrem iného v roku 2016 aj inovatívne ochranné okuliare, ktoré reprezentujú celú rodinu výrobkov. www.mlz.sk

15 Ocenenie German Innovation 2018 Víťaz 2020: uvex i-5 uvex megasonic uvex 1 G2 (6846, 6849) Víťaz 2018: uvex 1 sport Víťaz 2016: uvex pheos cx2 Víťaz 2020: uvex 1 business Víťaz 2019: uvex 1 sport uvex suXXeed kolekcia Nominácie 2019: uvex x-fit pro uvex x-fit Víťaz 2018: uvex pheos cx2 uvex sportsline Víťaz 2017: uvex handwerk profisystem metal Špeciálne ocenenie uvex 2 VIBRAM 2016: (6502, 6503) Víťaz 2018: uvex pheos cx2 Víťaz 2020: uvex 1 G2 (6846, 6849) Víťaz 2018: uvex x-fit pro uvex x-fit uvex 1 sport Gold 2016: uvex 2 VIBRAM (6502, 6503) Najlepší výrobok 2018: uvex x-fit pro Najlepší výrobok 2017: uvex 2 Najlepšia značka prac. oblečenia 2017: uvex workwear uvex suXXeed Víťaz 2020: uvex megasonic Víťaz 2018: uvex perfexxion Víťaz 2017: uvex pheos cx2 Gold 2016: uvex pheos systém prilby 2020 Kvalita, dizajn a jednoduchosť použitia: uvex i-5 uvex megasonic 2018 Kvalita, dizajn a funkčnosť: uvex x-fit pro 2017 Kvalita, dizajn, funkčnosť a ergonómia: uvex suXXeed 2016/2017 Inovácia, kvalita, dizajn, funkčnosť a ergonómia: uvex 2 www.mlz.sk

16 Vďaka prenosu odborných poznatkov medzi spoločnosťami uvex safety a uvex sports sú naše výrobky ešte bezpečnejšie, funkčnejšie a pohodlnejšie – obe produktové divízie obojstranne profitujú zo spolupráce. Je to vidieť napríklad pri technológii povrchovej úpravy supravision, ktorá sa využíva rovnako v spoločnosti uvex safety aj v spoločnosti uvex sports. Táto jedinečná povrchová úprava zaisťuje maximálnu odolnosť proti zahmlievaniu športových a ochranných okuliarov a umožňuje podávanie špičkových športových aj pracovných výkonov. Výrobky od spoločnosti uvex chránia ľudí pri práci, ako aj pri športe a vo voľnom čase. Ako partner medzinárodných vrcholových športov dodáva spoločnosť uvex výstroj pre viac než 1 000 špičkových športovcov z celého sveta. Ide napríklad o lyžiarske okuliare, jazdecké a cyklistické prilby a pod. uvex safety + uvex sports. Jedna značka. Jedna misia. www.mlz.sk

Ochranné okuliare www.mlz.sk

18 uvex i-guard planet Aby bola naša vlastná misia pre väčšiu udržateľnosť viditeľná, etablovala spoločnosť uvex štítok protecting planet. protecting planet je pre spoločnosť uvex viac než len štítok. Na základe sloganu značky protecting people – ochrana ľudí – sľubujeme zodpovedné začlenenie troch pilierov udržateľnosti – ekológie, ekonomiky a sociálnych vecí do všetkých aktivít v rámci všetkých divízií spoločnosti. Preto spoločnosť uvex komplexne kontroluje, vyhodnocuje a optimalizuje všetky kroky v reťazci tvorby hodnôt, na konci ktorého je čo najviac udržateľný výrobok. protecting planet www.mlz.sk

by using environmentallyfriendly packaging by using recycled material // by using bio-based material by reducing waste 19 Dôležitou súčasťou produktového systému planet series je uvex i-guard planet. Fólie použitých polyesterových vreciek pozostávajú až zo 70 % z recyklovaného materiálu získaného z výrobného odpadu. Všetky kartónové škatule sú vyrobené z viac ako 90 % z recyklovaného papiera. Množstvo papiera potrebného pre priložený návod na použitie sa znížilo o 30 %. Zväčšenie baliacej jednotky z 5 na 10 okuliarov malo za následok dodatočné zníženie potrebného kartónového materiálu a súčasne výraznú redukciu odpadu. Sklo a straničky okuliarov sú z 39 % vyrobené z biologického materiálu. Spoločnosť uvex sa spolieha na obnoviteľnú surovinu ricínu obyčajného a využíva energiu z biomasy. Mäkkú podložku variantu guard tvorí z viac ako 35 % recyklovaný granulát, ktorý pochádza z výrobného odpadu. www.mlz.sk

20 Inovatívne ochranné okuliare – made in Germany Špecializované odborné stredisko ochrany očí uvex Inovatívne ochranné okuliare pre najvyššie nároky na kvalitu V bavorskommeste Fürth spoločnosť uvex vyvíja a vyrába prvotriedne, vysoko funkčné straničkové, zatvorené, korekčné a laserové ochranné okuliare. Závod s certifikáciou podľa ISO 9001:2015 a ISO 50001:2011 sa opiera o najmodernejšiu techniku a spoluprácu so strategickými partnermi – ten najlepší základ pre technológie a výrobky orientované na budúcnosť. Ochranné okuliare uvex výrazne prekračujú všetky požiadavky príslušných noriem. Pretože dobré pre nás nie je dosť dobré. Dokonalosť je v spoločnosti uvex štandardom V testovacom centre spoločnosti uvex sú všetky ochranné okuliare podrobne testované: Všetky ochranné okuliare okrem národných a vnútroštátnych noriem spĺňajú aj náročnú normu uvex, napr. z hľadiska funkčnosti, ergonómie, trvanlivosti a pohodlia pri nosení. Inovatívne technológie povrchovej úpravy patria medzi kľúčové kompetencie spoločnosti uvex: Vylepšená univerzálna povrchová úprava uvex supravision excellence 4-násobne prekračuje požiadavky na ochranu proti zahmlievaniu normy EN 168. Nové najdôležitejšie vlastnosti výrobkov uvex Vrchol inovácie: Okuliare uvex pure-fit sú 100 % recyklovateľné vďaka priekopníckej výrobnej technológii. Maximálna zodpovednosť: Materiály a všestranný koncept ochranných okuliarov uvex i-range sú mimoriadne udržateľné. Športový vrchol: Uvex suXXeed kombinuje športový dizajn s maximálnou funkčnosťou. Viac informácií o našich novinkách nájdete na stranách 30/31, 32/33 a 34/35. www.mlz.sk

21 Najlepší výhľad v záujme maximálnej bezpečnosti Odbornosť spoločnosti uvex v oblasti povrchovej úpravy Inovatívny proces výroby Bežné ochranné okuliare kombinujú ochranu proti zahmlievaniu a poškriabaniu na oboch stranách skla: To obmedzuje odolnosť proti poškriabaniu, protizahmlievací účinok sa znižuje pravidelným čistením. Na rozdiel od konvenčného postupu je možné v rámci výrobného procesu aplikovať na každú stranu skiel uvex inú povrchovú úpravu. Perfektný výhľad v každej situácii Vonkajšia strana skla okuliarov uvex je vybavená ľahko čistiteľňou povrchovou úpravou extrémne odolnou proti poškriabaniu a chemikáliám, zatiaľ čo vnútorná strana poskytuje extrémne dlhotrvajúci účinok proti zahmlievaniu – pre najlepší výhľad a maximálnu bezpečnosť v každej situácii. K dispozícii sú tiež sklá s obojstranným povrchom extrémne odolným voči poškriabaniu alebo zahmlievaniu – v závislosti od pracovného prostredia. uvex supravision excellence – next level performance Spoločnosť uvex ešte viac vylepšila svoju osvedčenú technológiu povrchovej úpravy uvex supravision excellence: Pokiaľ ide o dobu AF, všetky sklá teraz ponúkajú dvojnásobný výkon, a teda 4-násobne prekračujú požiadavky normy EN 168. Všetko závisí od povrchovej úpravy Zahmlené, poškriabané alebo znečistené sklá výrazne zvyšujú riziko úrazu počas všedného pracovného dňa. Spoločnosť uvex celé desaťročia vyvíja inovatívne technológie povrchovej úpravy: V našom kompetenčnom centre vo Fürthe vyvíjame a vyrábame sklá odolné proti poškriabaniu a zahmlievaniu pre každú oblasť použitia. Inovatívna technológia povrchovej úpravy robí z ochranných okuliarov uvex spoľahlivých spoločníkov pri každodennej práci – pri každompoužití. www.mlz.sk

22 Nájdite optimálnu povrchovú úpravu pre vás 1. Na horizontálnej osi teploty vyberte hodnotu v stupňoch na vašom pracovisku. 2. Definujte vlhkosť vzduchu prostredia v percentách a vyhľadajte hodnotu na diagonálnej osi.. 3. Určite stupeň znečistenia na vertikálnej osi.. 4. Spojením týchto troch bodov vytvorte trojuholník. 5. Časť tohto trojuholníka s najväčšou plochou indikuje povrchovú úpravu, ktorá sa hodí na vaše použitie.. • Vynikajúca kombinácia povrchových úprav s rôznymi vlastnosťami na jednom skle: Unikátna, trvalá povrchová úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane a povrchová úprava odolná voči poškriabaniu na vonkajšej strane zaisťujú maximálnu účinnosť • Vonkajšia strana extrémne odolná proti poškriabaniu a chemikáliám s efektom Easy to Clean pre ľahké čistenie • Odolné proti zahmlievaniu po veľmi dlhú dobu • Efekt odolnosti proti zahmleniu nezanikne ani po viacnásobnom čistení • Mimoriadne vhodné na použitie v rámci širokého spektra pracovísk • S obojstrannou dlhodobou úpravou proti zahmlievaniu a odolnosťou proti poškriabaniu • Efekt odolnosti proti zahmleniu nezanikne ani po viacnásobnom čistení • Pre pracovné oblasti s vysokou vlhkosťou a/alebo častými teplotnými výkyvmi Suché 0% VV Chlad –20°C Teraz s dvojnásobným výkonom AF Vnútorná strana Výkon Vonkajšia strana Odolnosť proti zahmlievaniu Odolnosť proti poškriabaniu Vnútorná strana Výkon Vonkajšia strana Odolnosť proti zahmlievaniu Odolnosť proti poškriabaniu Ďalšie informácie získate naskenovaním QR kódu. uvex-safety.com/en/antifog 35%VV 25%VV 15%VV -10°C -5°C 35%VV 25%VV 15%VV -10°C -5°C uvex supravision plus uvex supravision excellence www.mlz.sk

23 • Extrémna odolnosť proti poškriabaniu a chemikáliám na oboch stranách • Najlepšia čistiteľnosť vďaka efektu Easy to Clean • Pre drsné, prašné a/alebo znečistené pracovné prostredia Znečistené Čisté Mokré 100% VV Horúce +35°C VV = vlhkosť vzduchu Technológia povrchovej úpravy Core Coatings Vnútorná strana Výkon Vonkajšia strana Odolnosť proti zahmlievaniu Odolnosť proti poškriabaniu 100%VV 70%VV 60%VV 70% 60% 40% 30% 50% 20% 10% 0% 100% 80% 90% +35°C +12°C +6°C +23°C uvex supravision sapphire www.mlz.sk

24 Technológia povrchovej úpravy Special Coatings uvex supravision extreme vnútorná strana: • trvalý, neumývateľný efekt proti zahmlievaniu • pri vlhkosti vytvára tenký film vody bez zhoršenia videnia Vonkajšia strana: • extrémna odolnosť proti poškriabaniu a chemikáliám a ľahké čistenie Oblasť použitia: • v prípade silného zahmlievania a zvýšeného znečistenia uvex supravision clean Špeciálne vyvinuté pre zdravotníctvo. Sklá s povrchovou úpravou uvex supravision clean sú autoklávovateľné. vnútorná strana: • dlhodobo bez zahmlievania • vydržia min. 20 autoklávovacích cyklov Vonkajšia strana: • extrémna odolnosť proti poškriabaniu a chemikáliám a ľahké čistenie Oblasť použitia: • v čistom, suchom prostredí uvex supravision infradur plus Špeciálne vyvinuté na ochranu zváračov. Spája výhody veľmi dlhého nezahmlievania na vnútornej strane a extrémne vysokej odolnosti proti poškriabaniu na vonkajšej strane. Minimalizuje vpaľovanie iskier zo zvárania. Oblasť použitia: • na zváračské práce v relatívne znečistenom prostredí a pri možnom vystavení kondenzácii uvex supravision infradur Špeciálne vyvinuté na ochranu zváračov. Obojstranná extrémna odolnosť proti poškriabaniu. Minimalizuje vpaľovanie iskier zo zvárania. Oblasť použitia: • na zváračské práce vo veľmi znečistenom, suchom prostredí takmer bez žiadnej kondenzácie uvex supravision variomatic Samotónovacia povrchová úprava, ktorá reaguje na UV žiarenie. S dlhodobou odolnosťou proti zahmlievaniu na vnútornej strane a s extrémne vysokou odolnosťou proti poškriabaniu na vonkajšej strane. Samotónovacia povrchová úprava: • automatické stmavnutie v priebehu 10 sekúnd a zosvetlenie po 30 sekundách Oblasť použitia: • pri častom prechode z interiéru do exteriéru a striedaniu svetla a tmy uvex supravision ETC (do extrémnych teplotných podmienok) Vnútorná a vonkajšia strana: • trvalý, neumývateľný efekt proti zahmlievaniu • pri vlhkosti vytvára tenký film vody bez zhoršenia videnia Oblasť použitia: • s vysokou vlhkosťou a/alebo častými teplotnými výkyvmi Ďalšie informácie získate naskenovaním QR kódu. uvex-safety.com/en/antifog Vnútorná strana Výkon Vonkajšia strana Odolnosť proti zahmlievaniu Odolnosť proti poškriabaniu Vnútorná strana Výkon Vonkajšia strana Odolnosť proti zahmlievaniu Odolnosť proti poškriabaniu Vnútorná strana Výkon Vonkajšia strana Odolnosť proti zahmlievaniu Odolnosť proti poškriabaniu Vnútorná strana Výkon Vonkajšia strana Odolnosť proti zahmlievaniu Odolnosť proti poškriabaniu Vnútorná strana Výkon Vonkajšia strana Odolnosť proti zahmlievaniu Odolnosť proti poškriabaniu Vnútorná strana Výkon Vonkajšia strana Odolnosť proti zahmlievaniu Odolnosť proti poškriabaniu www.mlz.sk

25 Filter 2 UV ochranný filter (EN 170) 2C/3 UV ochranný filter s rozpoznávaním farieb (EN 170) 4 IČ ochranný filter (EN 171) 5 Protislnečný filter pre komerčné použitie (EN 172) 6 Protislnečný filter s infračervenou ochranou Označenie a normy Norma EN Dodatočné označenia Bez Všeobecné použitie 3 Ochrana proti kvapalinám (kvapky a striekance) 4 Ochrana proti prachu s veľkosťou zŕn > 5 µm 5 Ochrana proti plynom, parám, hmle, dymu a jemnému prachu s veľkosťou zŕn < 5 µm 8 Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi 9 Ochrana pred roztaveným kovom a horúcimi pevnými časticami Stupeň tónovania Filter Dátum výroby Všetky okuliare uvex zodpovedajú optickej triede 1 Stupne tónovania AR 1,2 (priepustnosť svetla 74,4–100%) Bez farby 1,2 (priepustnosť svetla 74,4–100%) Jantárová 1,2 (priepustnosť svetla 74,4–100%) CBR65 1,4 (priepustnosť svetla 58,1–80%) Strieborná zrkadlová 53 % 1,7 (priepustnosť svetla 43,2–58,1%) Sivá 23 % 2,5 (priepustnosť svetla 17,8–29,1%) polavision 3,1 (priepustnosť svetla 8–17,8%) Sivá 14% 3,1 (priepustnosť svetla 8–17,8%) Strieborná zrkadlová 12 % 3,1 (priepustnosť svetla 8–17,8%) K Povrchová odolnosť voči poškodeniu vplyvom malých častíc podľa normy EN 168 (odolnosť proti poškriabaniu) N Odolnosť proti zahmlievaniu podľa EN 168 8 Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi 9 Ochrana pred roztaveným kovom a horúcimi pevnými časticami Dodatočné označenia Označenie zorníkov podľa EN 166 Označenie nosnej kostry podľa EN 166 Mechanická pevnosť Bez Minimálna pevnosť (len filter) S Zvýšená pevnosť F Náraz s nízkou energiou (45 m/s, resp. 162km/h) B Náraz so strednou energiou (120 m/s, resp. 432km/h) A Náraz s vysokou energiou (190 m/s, resp. 684km/h) T Skúšky pri extrémnych teplotách (-5°C/+55°C) Mechanická pevnosť Bez Minimálna pevnosť (len filter) S Zvýšená pevnosť F Náraz s nízkou energiou (45 m/s, resp. 162km/h) B Náraz so strednou energiou (120 m/s, resp. 432km/h) A Náraz s vysokou energiou (190 m/s, resp. 684km/h) T Skúšky pri extrémnych teplotách (-5°C/+55°C) Mechanická pevnosť Mechanická pevnosť Identifikačná značka výrobcu Identifikačná značka výrobcu Dodatočné označenie Dodatočné označenie Značka zhody Značka zhody 34 166 FT W 2C MM/JJJJ - 1,2 W1 FT KN www.mlz.sk

26 Tónovanie skiel Na každú požiadavku správne riešenie JANTÁROVÁ Ochrana: UV400 Označenie: 2(C)-1,2 Priepustnosť: cca 88 % Norma: EN 166, EN 170 Ochrana proti mechanickým ohrozeniam bez oslnenia, so zvýšením kontrastu CBR65 Ochrana: UV400 Označenie: 5-1,4 Priepustnosť: cca 65 % Norma: EN 166, EN 172 Ochrana, ktorá poskytuje uvoľnené, koncentrované pozeranie uvex i-5 (str. 37), uvex sportstyle (str. 41), uvex pheos cx2 (str. 42), uvex super f OTG (str. 57), uvex pheos cx2 sonic (str. 60), uvex ultravision (str. 64) AR (antireflexná úprava) Ochrana: UV400 Označenie: 2(C)-1,2 Priepustnosť: cca 96,5 % Norma: EN 166, EN 170 Najlepšia ochrana v prípade zrkadlení a odleskov, s vysokou priepustnosťou uvex sportstyle (str. 41), uvex i-3, uvex i-3 s (str. 46, 47) BEZ FARBY Ochrana: UV400 Označenie: 2(C)-1,2 Priepustnosť: cca 91 % Norma: EN 166, EN 170 Ochrana proti mechanickým ohrozeniam bez oslnenia 74–100 % Priepustnosť 58–80 % Priepustnosť Tónovanie s ochranu proti oslneniu nie je potrebné www.mlz.sk

27 Tónovania skiel POLAVISION Ochrana: UV400 Označenie: 5-3,1 Priepustnosť: cca 14 % Norma: EN 166, EN 172 Redukovanie rušivých odrazov od povrchov vďaka filtrovaniu rozptýleného svetla uvex polavision (str. 53) HNEDÁ Ochrana: UV400 Označenie: 5-2,5 Priepustnosť: cca 20 % Norma: EN 166, EN 172 Ochrana proti oslneniu prirodzeným svetlom s rozpoznávaním signálnych farieb a zvýšením kontrastu STRIEBORNÁ ZRKADLOVÁ 12 % Ochrana: UV400 Označenie: 5-3,1 Priepustnosť: cca 12 % Norma: EN 166, EN 172 Ochrana proti extrémnemu oslneniu prirodzeným alebo umelým svetlom s rozpoznávaním signálnych farieb uvex i-3 (str. 46) uvex pheos cx2 (str. 42) uvex sportstyle (str. 41) STRIEBORNÁ ZRKADLOVÁ 53 % Ochrana: UV400 Označenie: 5-1,7 Priepustnosť: cca 53 % Norma: EN 166, EN 172 Ochrana pri premenlivých svetelných podmienkach uvex pheos/ uvex pheos s (str. 44, 45) uvex i-works (str. 48) SIVÁ 14 % Ochrana: UV400 Označenie: 5-3,1 Priepustnosť: cca 14 % Norma: EN 166, EN 172 Ochrana proti oslneniu prirodzeným svetlom s rozpoznávaním signálnych farieb uvex pheos cx2 (str. 42) SIVÁ 23 % Ochrana: UV400 Označenie: 5-2,5 Priepustnosť: cca 23 % Norma: EN 166, EN 172 Ochrana proti oslneniu prirodzeným svetlom s rozpoznávaním signálnych farieb 8–18 % Priepustnosť 18–29 % Priepustnosť 43–58 % Priepustnosť Odporúča sa tónovanie s ochranou proti oslneniu Odporúča sa tónovanie so zvýšením kontrastu Tónovanie so zvýšením kontrastu nie je potrebné www.mlz.sk

uvex UV400 400 350 300 250 UVB UVA HEV 28 uvex UV400 100 % ochrana proti ultrafialovému žiareniu. 100 % bezpečnosť. 100 % uvex. Odporúčanie WHO týkajúce sa ochrany proti žiareniu UV400 má jasné opodstatnenie. Vonkajšie tkanivá oka, rohovky a šošovky absorbujú ultrafialové svetlo v plnej miere. Žiarenie UVB spôsobuje hlavné poškodenie genotypu, avšak žiarenie UVA pôsobí viac do hĺbky, spôsobuje tepelné poškodenia a zosilňuje účinky žiarenia UVB. Univ. prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß uvex UV400 poskytuje 100 % ochranu proti žiareniu UVA a UVB, ako aj proti vysokoenergetickému viditeľnému svetlu (HEV) do vlnovej dĺžky 400 nm. Pre oko a okolitú pokožku 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB Žiarenie v nm uvex UV400 – súčasť každých ochranných okuliarov uvex Či už ide o číre alebo tónované sklá: Účinná ochrana pred ultrafialovým žiarením uvex UV400 je súčasťou „sériovej výbavy“ všetkých ochranných okuliarov od spoločnosti uvex – rovnako ako príjemný komfort nosenia, športový dizajn a povrchové úpravy skiel špičkovej kvality. Ultrafialové lúče zaťažujú oko aj bez priameho slnečného svetla Pri vykonávaní prác v exteriéroch je oko pravidelne vystavené škodlivému ultrafialovému žiareniu – a to v prípade oblačnej oblohy. Následok: Pri nedostatočnej ochrane hrozia nebezpečné dlhodobé poškodenia, napríklad poranenie rohovky, sivý zákal a oslepnutie. Chýbajúca ochrana navyše výrazne urýchľuje starnutie citlivého kožného tkaniva okolo oka a zvyšuje riziko vzniku nádorov. 100%bezpečnosť. Ochranné okuliare uvex, uvex UV400 nielenže filtruje celkový objem žiarenia UVA (v prípade skla s ochranou do 380 nm zostáva 20 %), ale navyše úplne minimalizuje bunkové zmeny podmienené vplyvom tepla, teda faktor, ktorého podiel na celkovom bunkovom poškodení sa v rozsahu od 380 nm do 400 nm zvyšuje 10-násobne. Zároveň dochádza k znižovaniu agresívneho podielu modrého svetla (HEV), ktoré škodí sietnici, o 15 %. Normatívny predpis pre ochranné okuliare podľa EN 166/170 počíta s ochranou proti UV žiareniu do 380 nm. Najnovšie vedecké poznatky ukazujú: Nestačí to. Aj WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) odporúča ochranu proti UV žiareniu do 400 nm. www.mlz.sk

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 380 460 540 620 700 420 500 580 660 740 780 29 uvex i-5 CBR65 uvex sportstyle CBR65 uvex pheos cx2 CBR65 uvex super f OTG CBR65 uvex pheos cx2 sonic CBR65 uvex ultravision CBR65 Č. pol. 9183064 9193064 9198064 9169164 9309064 9301064 Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 Farba rámu biela, čierna biela, čierna biela, čierna čierna, biela biela, čierna sivá transparentná W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE Zorník PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE Hmotnosť 29 g 23 g 28 g 39 g 34 g 131 g Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 8 ks 10 ks 4 ks uvex CBR65 Uvoľnené pozeranie bez únavy Zvýšenie kontrastu Citeľne vyšší kontrast a príjemné pozeranie – aj pri rozptýlenom svetle. Redukovanie modrého svetla Modré svetlo sa na pracoviskách s extrémne jasným svetlom redukuje až o 50 %. Uvoľnené pozeranie Nižšia únava očí aj pri dlhodobejšom používaní – uvoľnené pozeranie zvyšuje pozornosť a schopnosť sústredenia sa. Jemné tónovanie Optimálna ochrana proti oslneniu – špičkové optické vlastnosti aj pri extrémne jasnom umelom svetle a prirodzenom svetle. Preventívna ochrana proti modrému svetlu Vlastnosti technológie skiel uvex CBR65 sa výrazne odlišujú od skiel s technológiou uvex UV400. A filtruje až 50 % podielu modrého svetla HEV (vysokoenergetické viditeľné svetlo), ktoré v rozsahu od 380 nm do 450 nm zaťažuje predovšetkým sietnicu. V pásme nad 450 nm sa k sietnici prepúšťa iba 60–70 % svetla. Priepustnosť v% Viditeľný rozsah vlnovej dĺžky v nm 65%priepustnosť svetla 50%redukovanie modrého svetla pri 450nm Ultrafialové žiarenie Infračervené žiarenie Ďalšie informácie na adrese uvex-safety.com/ en/product-group/ uvex-cbr65/ Zaťaženie očí modrým svetlom sa enormne zvýšilo v dôsledku intenzívneho využívania médií (počítače, smartfóny, tablety, LED televízory a pod.) a prechodu od klasických žiaroviek na osvetlenie typu LED. Z krátkodobého hľadiska to môže viesť k prílišnému namáhaniu, bolestiam hlavy či poruchám koncentrácie, zatiaľ čo v dlhodobom horizonte hrozí zvýšené riziko vekom podmienenej degenerácie makuly. uvex CBR65 spoľahlivo chráni oči pred zdravotnými rizikami – a eliminuje rušivé vplyvy na „vnútorné hodiny“ človeka. Contrast Bluelight reduction Relaxed vision 65 % transmission 9193064 9309064 9183064 9169164 9301064 9198064 P www.mlz.sk

by using recycled material // by using bio-based material 30 Uvex i-range je náš nový rad bezpečnostných okuliarov 3v1, ktorý umožňuje flexibilný výber správneho výrobku pre takmer každé riziko a pracovnú oblasť. uvex i-guard Dodatočná ochrana pred kvapalinami, časticami a nečistotami vďaka vysoko flexibilnému rámu, ktorý sa prispôsobí akémukoľvek tvaru tváre bez tlačenia (označenie 3 a 4 podľa EN 166) Ochranné okuliare s náhlavnou páskou uvex i-guard+ prekračujú všetky požiadavky, napr. na zvýšenú mechanickú pevnosť uvex i-lite presvedčivý moderný dizajn s plochým tvarom skla Plochý dizajn skiel pre neobmedzený výhľad Ergonomicky tvarované straničky pre dokonalé prispôsobenie a bezpečné uchytenie bez tlakových bodov Mäkká, flexibilná podložka vyrobená z udržateľných materiálov pre univerzálne prispôsobenie na tvári Okuliare uvex i-guard+ kit sa dajú individuálne prispôsobiť každému použitiu vďaka flexibilnej výmene straničiek a náhlavnej pásky x-tended sideshield pre zvýšenú bočnú ochranu 3-stupňové nastavenie uhla straničiek pre individuálne prispôsobenie S osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision a ochranou UV400 Spracovanie recyklovaných a biologických materiálov na ochranu zdrojov a životného prostredia sustainable. flexible. safe. uvex i-range www.mlz.sk

31 uvex i-range uvex i-lite uvex i-lite planet uvex i-lite uvex i-guard uvex i-guard planet uvex i-guard Č. pol. 9143265 9143295 9143281 9143266 9143296 9143282 Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence excellence ochrana proti slnku ochrana proti slnku Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 Farba rámu antracitová, modrá antracitová, tyrkysová antracitová, limetková antracitová, modrá antracitová, tyrkysová antracitová, limetková W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE Zorník PC, bez farby PA, číra, na biologickej báze PC, sivá 23 % PC, bez farby PA, číra, na biologickej báze PC, sivá 23 % UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE Hmotnosť 32 g 32 g 32 g 48 g 48 g 48 g Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 8 ks 8 ks 8 ks uvex i-range uvex i-guard+ uvex i-guard+ planet uvex i-guard+ uvex i-guard+ kit Č. pol. 9143267 9143297 9143283 9143300 Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence excellence ochrana proti slnku Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 Farba rámu antracitová, modrá antracitová, tyrkysová antracitová, limetková antracitová, modrá W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 % PC, bez farby UV400 UV400 UV400 UV400 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE Hmotnosť 50 g 50 g 50 g 56 g Balenie 8 ks 8 ks 8 ks 8 ks Okuliare so straničkami uvex i-range Ďalšie informácie získate naskenovaním QR kódu. uvex-safety.com/en/irange Viac informácií o udržateľných modeloch i-range na strane 18/19. uvex i-range • všestranný sortiment ochranných okuliarov 3v1, ktoré umožňujú flexibilný výber takmer pre každú pracovnú oblasť • veľký, plochý dizajn skiel pre neobmedzený výhľad • x-tended sideshield ponúka dodatočnú ochranu v bočnej oblasti • viacstupňové nastavenie uhla straničiek umožňuje vysoký stupeň prispôsobenia, aby sa zaistilo, že dobre padnú pre všetky tvary hlavy a tvárí • ergonomicky tvarované straničky zaisťujú bezpečné nosenie bez tlakových bodov • robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a odolný voči poškriabaniu • UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 400 nm • bez obsahu kovov • uvex i-guard: Mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre, ktorá sa prispôsobí nositeľovi a ponúka tak optimálnu ochranu a pohodlie. Tiež chránia pred kvapalinami a hrubým prachom (označenie 3 a 4) • uvex i-guard+: Predtým uvedené vlastnosti spolu so zvýšenou mechanickou pevnosťou • uvex i-guard+ kit: Vďaka flexibilnej výmene straničiek a náhlavnej pásky je možné okuliare nosiť ako straničkové alebo uzavreté okuliare, v závislosti od rizika na pracovisku uvex i-range planet udržateľne vyrábané modely vyrobené z recyklovaného materiálu na biologickej báze 9143281 9143282 9143295 9143296 9143297 9143283 9143265 9143266 9143267 www.mlz.sk

32 stylish. safe. sustainable. uvex pure-fit Designed to recycle Vďaka novému druhu výrobnej technológie môžu byť okuliare uvex pure-fit vyrobené úplne automaticky, iba z jedného materiálu a bez dodatočnej montáže. Pozostávajú výlučne z polykarbonátu, a preto sú – rovnako ako obal výrobku – 100 % recyklovateľné. Vďaka tomu je uvex pure-fit mimoriadne udržateľným riešením. Nielen inovatívne, ale aj pohodlné: Tieto ochranné okuliare sa vyznačujú extrémnou ľahkosťou. Flexibilné straničky sa perfektne prispôsobia každému tvaru hlavy a zaručujú bezpečné držanie. uvex pure-fit je k dispozícii v dvoch rôznych verziách: Bez povrchovej úpravy a samozrejme tiež ako potiahnutá verzia s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision. Flexibilné straničky umožňujú dokonalé prispôsobenie a bezpečné držanie bez tlakových bodov Bezrámový a inovatívny dizajn skiel pre najlepší, neobmedzený výhľad S osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision alebo bez povrchovej úpravy – ale vždy s ochranou UV400 www.mlz.sk

33 uvex pure-fit Č. pol. 9145014 9145265 Vyhotovenie bez povrchovej úpravy uvex supravision excellence Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 Farba rámu transparentná transparentná W 166 FT CE W 166 FT CE Zorník PC, bez farby PC, bez farby UV400 UV400 2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE Hmotnosť 19 g 19 g Balenie 75 ks 75 ks Okuliare so straničkami uvex pure-fit reduced to the max – čisté, ultraľahké ochranné okuliare z polykarbonátu s hmotnosťou iba 19 gramov 100 % recyklovateľné x-tended sideshield pre zvýšenú bočnú ochranu Ďalšie informácie získate naskenovaním QR kódu. uvex-safety.com/en/purefit uvex pure-fit • reduced to the max – čisté, ultraľahké ochranné okuliare s inovatívnym konceptom straničiek s hmotnosťou iba 19 gramov • bezrámový dizajn skiel pre široké zorné pole • x-tended sideshield ponúka dodatočnú ochranu v bočnej oblasti • flexibilné straničky umožňujú dokonalé prispôsobenie a bezpečné držanie bez tlakových bodov • anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení • robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a odolný voči poškriabaniu • UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 400nm • bez obsahu kovov 9145014 9145265 by creating recyclable products www.mlz.sk

34 uvex suXXeed eXXtrem cooler look Dynamický, príťažlivý dizajn rámu eXXcelentný výhľad Vďaka osvedčenej technológii povrchovej úpravy uvex supravision a ochrane U400 maXXimálny komfort Ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami pre pohodlné a bezpečné držanie Nosová opierka fleXXible pre nekĺzavé držanie bez tlačenia eXXtra voliteľný Prídavný rám ponúka ochranu pred časticami, nečistotami a prachom strong. sporty. functional. www.mlz.sk

35 uvex suXXeed uvex suXXeed guard Prídavný rám Č. pol. 9181265 9181180 9181281 9181001 Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence prídavný rám pre uvex suXXeed s prídavným rámom ochrana proti slnku Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 Farba rámu antracitová, modrá antracitová, modrá antracitová, limetková čierna W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 % UV400 UV400 UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE Hmotnosť 27 g 32 g 27 g 5 g Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 20 KS Okuliare so straničkami uvex suXXeed Ďalšie informácie získate naskenovaním QR kódu. uvex-safety.com/en/suxxeed-eyewear Príslušenstvo: 9181001 Prídavný rámpre uvex suXXeed uvex suXXeed vás chráni po celý pracovný deň a takmer v každej situácii. Dynamický vzhľad, perfektne padnúci tvar rámu a príjemne padnúce straničky spĺňajú všetky požiadavky – akceptovanie nosenia, pohodlie a ochrana pri nosení sú zaručené. Aj pri náročných fyzických aktivitách a potivých prácach zostávajú okuliare uvex suXXeed tam, kde majú byť: Pred vašimi očami, pre vašu ochranu. Mäkká, pružná nosová opierka zaručuje pohodlie pri nosení a nekĺzavé držanie. Ak potrebujete ešte väčšiu ochranu pred prachom a nečistotami, môžete okuliare uvex suXXeed jednoducho inovovať pomocou prídavného rámu. uvex suXXeed • športové ochranné okuliare s dynamickým dizajnom, ktorý oslovuje • ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlakových bodov • mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôsobí nositeľovi a zaistí nekĺzavé priliehanie bez tlačenia • UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 400 nm • robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a odolný voči poškriabaniu • voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred časticami, prachom a nečistotami • bez obsahu kovov 9181265 9181281 9181180 www.mlz.sk

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNDI=